Інформаційна довідка про школу

   Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 розпочала свою діяльність в 1979 році. Вона розташована на території ІІ мікрорайону міста Енергодара.

  З початку заснування школи процес її становлення включав виявлення пріоритетних напрямків життєдіяльності, формування творчих колективів, зародження і зміцнення шкільних традицій, освоєння  і впровадження різнорівневого навчання. Це зумовило стабільність якості освіти і визначило місце школи №2 в освітній системі міста. Школа першою в місті сформувала класи  з поглибленим вивченням математики та англійської мови. Сьогодні учні нашої школи мають можливість поглиблено вивчати англійську і французьку мови, українську мову, фізику біологію, хімію, географію, економіку, історію, правознавство, технології.

З 2000 по 2008 роки школа брала участь в обласному експерименті  з впровадження розвитку особистісно-орієнтованого освітнього процесу. З 2001 року був здійснений перехід всієї початкової школи на розвивальне навчання. Також була впроваджена система ранньої діагностики і моніторингу розвитку дітей. 2005 рік – з першого класу діти вивчають економіку, логіку, інформатику.

На наступному етапі нами було поставлено завдання створення умов для отримання освіти підвищеного рівня з метою формування духовно-моральних, громадянських якостей і художньо-естетичного розвитку особистості учнів. У процесі визначення стратегії розвитку і конструювання образу школи, моделі компетентного випускника ЕЗООШ №2 нами були виявлені життєві і освітні принципи розвитку: комунікативна компетентність, готовність до безперервної освіти, професійно-трудова компетентність, правова компетентність, сімейно-побутова компетентність, особистісно-естетична і психофізіологічна компетентності.

Основними функціями школи є навчання і виховання школярів, реалізація навчальних програм на трьох щаблях освітнього процесу: початкової, основної і повної середньої. На всіх рівнях навчання і етапах переходу від одного до іншого спостерігається наступність, яка відображається в єдності цілей і задач, спрямованих на підвищення якості знань і розвитку навчальної мотивації та використання вчителями сучасних освітніх і педагогічних технологій.

   Педагогічне кредо нашої школи: «Виховати людину, здатну створити своє власне життя, здатну до самовизначення. Навчити дитину оволодіти важливим видом мистецтва – мистецтвом жити. Наша школа – наше життя».

   Місія школи: «Ми намагаємося виростити впевнених у собі людей».

Енергодарська загальноосвітня школа протягом багатьох років намагалася йти в ногу з часом. В умовах модернізації системи освіти найголовнішою задачею ми вважаємо надання кожному учаснику навчального процесу можливостей для реалізації інтелектуальних і творчих здібностей, формування  потреби в безперервній освіті, розвитку культури здоров’я, здатності до соціальної адаптації, формування активної громадянської позиції.